Fotovoltaické systémy s/bez akumulace – I. výzva

Instalace fotovoltaické elektrárny v areálu společnosti PNEU Černý - Šafránek s.r.o.

Registrační číslo: CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0004756
Doba realizace projektu: 21. září 2022 až 30. června 2024

Popis projektu:
Realizace fotovoltaické elektrárny v areálu společnosti PNEU Černý - Šafránek s.r.o. o výkonu 75,15 kWp bez akumulace. Elektrická energie, která bude vyrobena FVE, bude využívána v celém areálu společnosti (odběrném místě). Případné přebytky budou převedeny do distribuční soustavy.

Cíle projektu:
Prostřednictvím projektu dojde za pomoci obnovitelných zdrojů ke snížení emisí znečišťujících látek a dále k poklesu provozních nákladů společnosti. Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie – Výstavba nových fotovoltaických zdrojů; 2.3 Přechod na čistší zdroje energie.

Hlavní stránka