CebiCat GT

CebiCat GT je program určený k identifikaci a oceňování vozidel. Produkt vznikl spojením datových zdrojů a dlouholetých znalostí českého trhu společnosti Cebia a know-how společností GT Motive/Mitchell v oblasti identifikace a oceňování.

Pro každé poškození na vozidle je pořízena detailní fotodokumentace s podrobným popisem:

 • Vstupním modulem programu CebiCat GT je automatická identifikace vozidla dle VIN
 • Na základě této identifikace je možné uživateli programu poskytnout technické parametry vozidla, jeho značku, model, provedení, výbavový stupeň, seznam sériového a dodatkového vybavení, prodejní cenu základní verze nového vozidla a jeho dodatkové výbavy
 • Na identifikaci vozidla přímo navazuje ocenění identifikovaného vozidla (tzn. stanovení jeho obvyklé ceny na českém trhu) - obvyklá cena je tvořena na základě dynamické analýzy realizovaných a nabídkových cen pomocí moderních selflearningových statistických metod vyhodnocování cen prodávaných vozidel a jejich výbav

Hlavní výhody programu CebiCat GT

 • zefektivnění (automatizace) procesu zadávaní dat o vozidlech při sjednávání pojistných, úvěrových či leasingových smluv
 • odstranění rizika zadání chybných dat při ručním zadávání parametrů vozidla
 • jednoznačná identifikace vozidla umožňuje bezchybné nastavení pojistných či úvěrových podmínek pro konkrétní vozidla
 • exaktnost parametrů vozidel, které uživatel získává pomocí aplikace, umožňuje vytvářet skupiny vozidel dle celé řady parametrů (značka, model, provedení, výkon, objem motoru, položky výbav apod.) a následně těmto vozidlům přidělovat individuální pojistně matematické parametry, popř. speciální podmínky financování vozidel
 • zefektivnění (automatizace) procesu stanovování pojistných částek při uzavírání havarijního pojištění
 • odstranění rizika vzniku podpojištění při ručním zadávání parametrů vozidla
 • jednoznačná identifikace vozidla umožňuje bezchybné nastavení pojistných podmínek pro konkrétní vozidla
 • program nabízí zcela unikátní možnost přístupu k inzertním nabídkám ojetých vozidel z doby, ke které probíhá ocenění – možnost doložit reálné inzeráty i pojistných událostí, které jsou poškozenými oznamovány s delším časovým odstupem od vzniku poškození
 • nasazení aplikace na webových portálech s nabídkami pojišťoven umožní plně rozvinout základní principy využívání webových služeb – JEDNODUCHOST, PŘESNOST, RYCHLOST